Support

Viktig! Les dette før du tar kontakt

Noen spørsmål går ofte igjen. Sjekk om vi har en løsning på ditt spørsmål her.

Har du kjøpt produktet gjennom en av våre forhandlere, kan du kontakte forhandleren for vanlig brukerstøtte. Brukerstøtte formidles vanligvis via forhandleren som solgte deg produktene. I de aller fleste tilfellene vil de kunne hjelpe deg og svare på de spørsmål du har om våre produkter, bruk og feilmeldinger. Har ikke forhandleren mulighet til å hjelpe deg, vil forhandleren formidle kontakt med oss slik at vi kan løse problemet eller svare på ditt spørsmål.

Har du oppdaget en feil eller mangel i en av våre programmer, kan du rapportere dette inn her: Feilskjema

 

Kontakte oss via e-post

For at vi skal kunne hjelpe deg raskest mulig, er det viktig at vi får en så detaljert beskrivelse av problemet som mulig. Får du en feilmelding, er vi nødt til å vite eksakt meldingen i meldingsboksen, og eventuelt tall-koden i feilmeldingen. Vi trenger også å vite under hvilke omstendigheter problemet dukket opp og om problemet er vedvarende eller ikke. Med andre ord så trenger vi vite så mye som mulig.
Vil du legge ved et skjermklipp med e-posten, kan du kopiere bilde av en dialogboks ved å trykke ALT+PrintScrn. For å klippe ut hele skjermbilde, trykker du bare PrintScrn-tasten. Du kan deretter lime inn dette i en mail eller et dokument.

E-post: support@royal.no

 

Kontakte oss pr. telefon

Telefon: 64 83 93 42 (hverdager kl. 09-16)

 

Fjernhjelp

I enkelte tilfeller vil det være enklere eller nødvendig med fjernhjelp.
Klikk her for mer informasjon om fjernhjelp.