Butikkdata - (Kassepunktet)
Mini
Standard
Pluss
Ubegrenset antall selgere, varer og salg
Egendefinerte hurtigknapper / PLU-knapper
Kundesøk/oppslag på kunde
Registrere nye kunder, redigere kundedata
Varesøk med søk på varenr, varenavn, varetekst, størrelse eller farge
Parkering av salg
Tilgodelapp ved kreditering
Integrering med kortterminal
Kasseoppgjør
Byttelapp
Utstedelse av gavekort m/saldokontroll
Fakturere fra kassepunktet
Kople til Admin (Driftsystem)
Lagre og hente frem ordre fra kassepunktet
Medlemskort - Innskanning for hurtig henting av kunde
Ansattkort - Innlogging med strekkodeleser
Tilbehør - Hurtigknapper
Admin (Driftsystemet)
Mini
Standard
Pluss
Adresseregister for kunder, leverandører og private kontakter
Ubegrenset antall kontaktpersoner knyttet til kunder og leverandører
Salgsbudsjett fordelt på hver selger
Vareregister m/priskalkulator for beregning av pris og lageroversikt
Inntil 4 ulike pristyper (f.eks pris, forhandlerpris, ansattpris etc...)
Duplisere en vare m/ulike varenr, strekkoder, farger og størrelser
Abonnement med automatisk periodisk fakturering
Ubegrenset antall lager og avdelinger
Komponentvarer med lagerstyring av varekomponentene
Linkede varer (f.eks Brus + pant, mobil + abonnement, etc..)
Prisgrupper for enkel prisjustering for varer med samme pris
Utlån av varer/ Deponering m/purring på tilbakelevering
Varekatalog med foto og fritekst - Kan også sendes pr. e-post (PDF)
Varebestilling og varemottak
Bestillingsforslag i forhold til minimum/maksimum lagerbeholdning
Ordreregistrering
Slå sammen flere ordre
Sende ordrebekreftelse via E-post
Skrive ut ordrebekreftelse, plukkliste og pakkseddel
Del-levering - opprettelse av restordre
Automatisk beregning av vekt og mål på en levering
Fakturering
Sende faktura til kunde via E-post
Designe egne utskrifter for tilbud, ordre, faktura, bestilling, purring
Purring med beregning av renter og gebyrer
Sperre en kundekonto
Rask kreditering av en hel faktura
Enkel registrering av betaling eller delbetaling av faktura
Logg for å holde rede på all kommunikasjon med kunden
Dokumentbehandling med kopling mot Microsoft Word m/flettefelter
Oppgavebok med oppgaver koplet til kontakter
Utskrift av adresse direkte på konvolutter
Tilbudjournal, ordrejournal, fakturajournal for enkel oversikt
Tidsplanlegger m/alarmvarsling og kopling mot kontakter
Telefonliste for private kontakter(venner og familie)
Register for å holde orden på regninger
Eksportering av adresselister, e-postlister, varelister og salgsdata
Eksport mot regnskapsprogrammet Ajour Regnskap
OCR-import / Bruk av KID nummer på faktura
Import/Eksport av varer og priser fra/til Microsoft Excel
E-rapportering - automatisk sending av rapporter til e-post
Kampanjer og rabatter kan planlegges på forhånd
E-post lister (Sende e-post til flere kunder samtidig)
Interesser - gruppere kunder ut fra interesse
Valuta med automatisk oppdatering fra Norges Bank via Internett
Skrive ut adresseetiketter på A4 laser/blekk
Link mot PowerPoint - Automatisk lage presentasjoner med salgstall
Sende rapporter og utskrifter som PDF vedlegg via E-post
Sikkerhetskopiering
Automatisk reparering av datafiler ved feil
Utbyggingsmuligheter
Webshop - Enkelt administrere nettbutikk direkte i Admin
Service - Hold orden på varer som er inne til service.
Pocket Lager - Lagerstyring fra PDA, Lomme PC eller Mobiltelefon
Remote Sale - Ordreregistrering og CRM via Internett/Mobil nett
Timebestilling
Rapporter
Mini
Standard
Pluss
Kasseoppgjør (Fra Terminal)
Dagens kasseomsetning (Fra Terminal)
Omsetning pr.kunde
Omsetning pr.selger
Omsetning pr.vare/gruppe
Omsetning sammendrag (Statistikk med søylediagram)
Rabatt pr.selger
Momsrapport
Varesalg til aktiv kunde
Varesalg pr.varegruppe til aktiv kunde
Varesalg pr.leverandør
Timesalgsanalyse
Avdelingsbudsjett
Avdelingsbudsjett - Resultat
Budsjett selger
Budsjett selger - Resultat
Salg pr. vare pr. mnd
Adresseliste kunder
Adresseliste leverandører
Adresseliste private
Telefonliste kunder
Kunderestkontro, Alle
Kunderestkontro, Utestående
Lagerstatus
Lagerverdi
Vareliste med priser
Betalingsjournal
Betalingsjournal sammendrag
Betalingsjournal, aktiv kunde
Fakturajournal
Fakturajournal inkl. kontantsalg
Fakturajournal kun kontantsalg
Ordrejournal
Ordrejournal detaljer
Salgsjournal detaljer
Prisliste
Varekatalog
Kunder som har kjøpt en spesiell vare
Kunder som har kjøpt fra en varegruppe
Utestående fordringer, enkel
Utestående fordringer, adresseliste
Utestående fordringer, detaljer
Utlånsliste, alle utlånte varer
Utlånsliste, forfalte
Utlånsoversikt, periode
Utestående gavekort
Utestående tilgodesedler
Eksportering
Mini
Standard
Pluss
Excel - Kundeinformasjon
Excel - Leverandørinformasjon
Excel - Salgsdata
Excel - Lagerstatus
Excel - Vareregister (Excel link)
Excel - Prisliste (OLE)
Kommaseparert adressefil (til f.eks fletting mot Word)
Ajour Regnskap
E-post liste
Predator Inkassosystem
Varer (tekstfil)
Kommaseparert fil - Kunder
Kommaseparert fil - Leverandører
Importering
Mini
Standard
Pluss
OCR betalinger fra BBS
Excel - Varer (Excel link)
Lagertelling og varemottak fra håndterminal

<< Tilbake til produktinformasjon