Royal Service for Butikkdata er et komplett system for verksteder og bedrifter som tar inn varer for service eller reparasjon. Modulen gir deg enklere styring på all service som er ventet innlevert, innlevert, videresendt og utlevert.

Enkelt å bruke
Programmet er meget enkelt å bruke. Det er lagt vekt på at du skal få best mulig oversikt og kontroll.

Motta en service
Når en kunde leverer en vare til service, legges denne inn i registeret. Når posteringen lagres, vil servicen legges under "Ubehandlet service". En servicelapp kan skrives ut slik at kunden får et servicenummer og en hentelapp.

Videresendt service
Enkelte ganger kan det være nødvendig å videresende servicen til et annet verksted eller til leverandør. Programmet holder orden på når varen er sendt, hvor den er sendt, og hvorvidt den er returnert tilbake til bedriften.

Behandlet service
Service som er behandlet, blir lagt under "Behandlet service". Her kan du registrere arbeide og vareforbruk. En servicerapport kan skrives ut.

Utlevering
Når en kunde henter en ferdig service, velger du "utlevert" i programmet. Servicen blir lagt slik at den ikke lenger er synlig på hovedskjermen. Du kan selvsagt hente opp denne senere ved å søke på kunden, servicenummer eller serienummer.

Royal Service for Butikkdata er helintegrert med Butikkdata Admin.

Skjermbilder

Registrering av servicedata

Registrering av arbeide

Utskrift / Sending

Klikk på skjermbildene for å se større utgave

 

(C) 2008 - Royal Software