Krevet Intermec etikettskriver.
(Ta kontakt for tilbud på skriver)


Royal Labels er et etikettprogram som gjør det enkelt å skrive ut profesjonelle adresse-, vare- , hylle- og prisetiketter. Har du Royal Butikkdata, kan du enkelt hente inn data til dine etiketter. Programmet benytter "ESim protocol" som er et innebygget scriptspråk for Intermec skrivere.

Medfølgende ferdige oppsatte etiketter:
- Adresseetiketter
- Prisetiketter
- Vareetiketter m/strekkode
- Hyllekantetiketter

Funksjoner:
- Automatisk oppslag fra Butikkdata
- Eget register for varer (om du ikke benytter Butikkdata)
- Importere kommaseparert adressefil (adresseetiketter)
- Egne etiketter kan skreddersys (etter avtale)

 

 

(C) 2008 - Royal Software