Butikkdata Kjede kopler sammen kjedens butikker på en enkel, effektiv og kostnadsbesparende måte. Butikkdata Kjede kan også benyttes i butikker som ikke er fast tilkoplet Internett, men som har ISDN- eller modemtilkopling. Andre systemer kan kreve høye kostnader til innkjøp av server, maskinvare og ekstrautstyr, benytter Butikkdata Kjede seg av enkel FTP-overføring. Dette betyr at du kan benytte en hvilken som helst internettleverandør.

Butikkdata Kjede består av Kjede-Admin og Kjede-Klient.

Kjede-Admin
Kjede-Admin installeres på kjedekontoret. programmet administrerer, sender ut prislister og innhenter informasjon fra butikkene og gir ledelsen en enkelt og oversiktlig kontroll over de enkelte butikkers lagerbeholdning og salgstall. Salgstallene eksporterteres til Excel filformat slik at du enkelt kan bearbeide data og lage egne rapporter og diagrammer ut fra rapportene.

Kjede-Klient
Kjede-Klient installeres i alle butikkene, og har som hensikt å rapportere inn salgsdata og varebeholdning, samt henter inn oppdaterte varer og priser. Kjede-Klient er implementert i Butikkdata Admin slik at hver enkelt butikk kan se andre butikkers varebeholdning. Dette er nyttig hvis f.eks en butikk er tom for en spesiell vare, og kan henvise kunden til en nærliggende butikk i kjeden.

Butikkdata Kjede kan også brukes til felles kontroll og styring av Gavekort og Tilgodesedler på en sikker og betryggende måte!

 

 

(C) 2008 - Royal Software