Leier du ut objekter på dags-/døgnbasis, kan Royal Booking være løsningen for deg.

 

  • Oversiktlig bilde over alle bookinger
  • Enkel og rask registrering
  • Dagsnotater
  • Flytt med dra og slipp
  • Gratis videokurs